PROGRAMI ZA SKUPINE

Ogled 7-čutnega muzeja Lesarius ponuja izhodišče
za družinski, prijateljski, šolski ali poslovni izlet po meri.

Skupine (več kot 10 oseb) so pri nakupu vstopnic deležne ugodnosti in prilagojenih vsebin, zato vas prosimo, da nam povpraševanje za skupinske programe posredujete na info@lesarius.si

Drevesoljubi

Poveži se s svojim drevesom

Vsebina programa

• Preuči drevesa skozi razstavo slovenskih drevesnih vrst
• Poišči svoje drevo v keltskem drevesniku
• Z orodji lesarskih mojstrov kolarja, tesarja, mizarja, sodarja, strugarja, rezbarja in pletarja
• Izdelaj drevesni amulet
• Preizkusi različne miselne in družabne lesene igre
• Spoznaj kako lahko les vključiš v svoje zunanje bivanjsko okolje

Cilj programa

• Drevesoljube navdihniti s »čutom za les«
• Drevesoljube seznaniti s pomenom gozda, dreves, lesa in njegove trajnostne uporabe
• Drevesoljube poučiti z dediščino lesarskih mojstrov
• Drevesoljube spodbuditi k timskemu delu in kreativnosti

Kaj potrebujete

• Udobno obutev in oblačila primerna za delo v mizarski delavnici
• Pametni telefon za predvajanje APP Lesarius in pregled vsebin s pomočjo QR code

Izvajalec

Center za zunanjo ureditev – skrbnik muzeja Lesarius

Čas trajanja

3 ure

Termin

Po predhodnem dogovoru

Drevesni internet

Poveži se z znanji in veščinami dobrih praks

Vsebina programa

• Izdelaj leseni izdelek s starimi ročnimi orodji lesarskih mojstrov kolarja, tesarja, mizarja, sodarja, strugarja, rezbarja in pletarja
• Izmenjuj informacije o drevesnih vrstah in uporabi lesenih izdelkov v vsakdanjem življenju
• Sestavljaj lesene miselne igre in preizkusi družabne
• Spoznaj kako mreženje pomaga razvijati podjetniške ideje

Cilj programa

• Učence, dijake in študente seznaniti s pomenom lesarske dediščine in poklicev povezanih z obdelavo lesa
• Učence, dijake in študente spodbujati k podjetniškem razmišljanju, kreativnosti in timskemu delu
• Učence, dijake in študente poučiti s pomenom uporabe naravnih materialov
• S šolami in fakultetami graditi trajno sodelovanj

Kaj potrebujete

• Udobno obutev in oblačila primerna za delo v mizarski delavnici
• Pametni telefon za predvajanje APP Lesarius in pregled vsebin s pomočjo QR code

Izvajalec

Center za zunanjo ureditev – skrbnik muzeja Lesarius

Čas trajanja

3 šolske ure

Termin

Po predhodnem dogovoru

Gozdičkanje

Poveži se v kompozicijo po navdihu gozda

Vsebina programa

• Z orodji lesarskih mojstrov kolarja, tesarja, mizarja, sodarja, strugarja, rezbarja in pletarja v skupini izdelaj skupen izdelek
• V parih raziskuj življenje starih lesarskih mojstrov in zapiši katere lastnosti/ideje lahko uporabiš v svojem timu
• Preizkusi in sestavi novo leseno igro
• Spoznaj primere dobrih praks: kako se povezovati v poslovno skupino in kako s pomočjo podjetništva razvijati lokalno okolje

Cilj programa

• Udeležence spodbuditi, da sami vidijo priložnosti za rast in razvoj v svojih timih
• Udeležence poučiti z dediščino lesarskih mojstrov
• Udeležence navdihniti k zavestnemu delu v timu
• Udeležence spodbuditi k povezovanju v podjetniške skupine
• Udeležencem prikazati kako postati ambasador razvoja lokalne skupnosti

Kaj potrebujete

• Udobno obutev in oblačila primerna za delo v mizarski delavnici
• Zvezek in pisalo
• Pametni telefon za predvajanje APP Lesarius in pregled vsebin s pomočjo QR code

Izvajalec

Center za zunanjo ureditev – skrbnik muzeja Lesarius

Čas trajanja

6 ur

Termin

Po predhodnem dogovoru

Hrana

Catering po predhodnem dogovoru